PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Przedsiębiorstwo VIN-KON S.A. realizuje projekt pt. Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w celu dalszej internacjonalizacji działalności firmy VIN-KON S.A., dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej.

Cele projektu:

Cel ogólny projektu to rozwój działalności VIN-KON S.A. poprzez umiędzynarodowienie sprzedaży i znaczący wzrost udziału eksportu w przychodach.

Cele szczegółowe:

 

 1. Zwiększenie wartości sprzedaży eksportowej 
 2. Internacjonalizacja działalności firmy
 3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki dywersyfikacji rynków zbytu
 4. Wzrost innowacyjności, który będzie wynikał z konieczności dostosowywania wyrobów do wymogów rynków zagranicznych i sprostania międzynarodowej konkurencji (wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych poprzez część inwestycyjną projektu);   

 

Planowane efekty projektu:

Dzięki zrealizowaniu projektu firma:

 

 • znacząco usprawni współpracę z kontrahentami zagranicznymi 
 • uzyska dalszy wzrost sprzedaży eksportowej, co przyczyni się do zwiększenia rentowności działalności;
 • znacząco zwiększy swoją rozpoznawalność na docelowych rynkach eksportu

 

Całkowita wartość projektu: 795.208,16 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 567.471,35 PLN


1.Wybór wykonawcy usług doradczych w zakresie poszukiwania partnerów
zagranicznych oraz zorganizowania spotkań.

 1. Zapytanie ofertowe  - pobierz
 2. Formularz ofertowy  - pobierz
 3. W wyniku przeprowadzonej procedury konkurencyjności wybrano wykonawcę usług:

  VN Laboratorium Innowacji Jolanta Agata Bryzgalska.

    
2.Linia do rozlewu produktu w opakowania jednostkowe wraz z montażem

  i uruchomieniem urządzenia dla firmy VIN-KON S.A.
 1. Zapytanie ofertowe  - pobierz
 2. Formularz ofertowy  - pobierz
 3. W wyniku przeprowadzonej procedury konkurencyjności wybrano wykonawcę:  ZAKŁAD MECHANICZNY Jerzy Robak


3.Wybór wykonawcy  usług, badań jakościowych w specjalistycznych laboratoriach dopuszczających produkty firmy VIN-KON S.A. na rynek U.S.A. i Szwecji.

 1. Zapytanie ofertowe  - pobierz
 2. Formularz ofertowy  - pobierz
 3. Załączniki 1     3   4   5
 4. W wyniku przeprowadzonej procedury konkurencyjności wybrano wykonawcę: J.S.Hamilton Poland S.A.
4. Wybór wykonawcy materiałów promocyjnych – katalogów i ulotek.

 1. Zapytanie ofertowe  - pobierz
 2. Formularz ofertowy  - pobierz
 3. W wyniku przeprowadzonej procedury konkurencyjności wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe Multigraf s.c.
5. Wybór wykonawcy materiałów promocyjnych – ścianka promocyjna i baner.

 1. Zapytanie ofertowe  - pobierz
 2. Formularz ofertowy  - pobierz
 3. W wyniku przeprowadzonej procedury konkurencyjności wybrano wykonawcę: Agencja Reklamowa Drukarnia ARA s.c.
6. Wybór wykonawcy w zakresie  przelotów liniami lotniczymi do Baltimore w USA

 1. Zapytanie ofertowe  - pobierz
 2. Formularz ofertowy  - pobierz

„Uwaga – zmiana treści zapytania ofertowego w dn. 05.08.2016 – rezygnacja z wymogu dot. zmiany nazwiska pasażera.”

 1. Zapytanie ofertowe  - pobierz
 2. Formularz ofertowy  - pobierz
Zakup biletów lotniczych do Baltimore (USA) – ponowne zapytanie ofertowe  
 1. Zapytanie ofertowe  - pobierz
 2. Formularz ofertowy  - pobierz
 3. W wyniku przeprowadzonej procedury konkurencyjności wybrano wykonawcę Delta Tour Sp. z o.o

7. Wybór wykonawcy w zakresie certyfikacji HALAL na rynek USA i Szwecji

 1. Zapytanie ofertowe  - pobierz
 2. Formularz ofertowy  - pobierz

 

Z uwagi na fakt, iż żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zapytania ofertowego, postępowianie zostało zamknięte bez rostrzygnięcia. W najbliższym czasie zostanie opublikowane ponowne zapytanie ofertowe.


Wybór wykonawcy w zakresie certyfikacji HALAL na rynek USA i Szwecji – ponowne zapytanie ofertowe

 1. Zapytanie ofertowe  - pobierz
 2. Formularz ofertowy  - pobierz
 3. W wyniku przeprowadzonej procedury konkurencyjności wybrano wykonawcę Halal Certification Europe (HCE).


8. Wybór wykonawcy w zakresie certyfikacji KOSHER na rynek USA i Szwecji

 1. Zapytanie ofertowe  - pobierz
 2. Formularz ofertowy  - pobierz
 3. W wyniku przeprowadzonej procedury konkurencyjności wybrano wykonawcę OK Kosher Certyfication,