Prace badawczo-rozwojowe nad udoskonaleniem jakości zagęszczonego soku z buraka ćwikłowego WPRO działanie 1,2

Projekt pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad udoskonaleniem jakości zagęszczonego soku z buraka ćwikłowego” nr RPWP.01.02.00-30-0014/17 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

 

 

Beneficjent:  VIN-KON SPÓŁKA AKCYJNA

 

Cel Projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie przez Beneficjenta prac badawczo-rozwojowych mających na celu udoskonalenie jakości koncentratu z buraka ćwikłowego. 

W ramach projektu zaplanowano również rozwój infrastruktury B+R poprzez zakup aparatury laboratoryjnej służącej do celów działalności B+R

Całkowita wartość projektu: 317 094,80 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 213 195,00 PLN

Projekt realizowany w miejscowości Konin (ul. J. Dąbrowskiego 35, 62-500 Konin)