Wynajem powierzchni magazynowych

Forma prawna przedsiębiorstwa: Spółka Akcyjna

Tytuł prawny do dysponowania: Akt własności

Lokalizacja magazynu: 88-150 Kruszwica, ul. Poznańska 3-5, woj. Kujawsko-Pomorskie

Pojemność przechowalnicza Ogółem 21 400 ton (dla cukru pakowanego w workach 50 kg) z podziałem na cztery komory magazynowe: 

 • Magazyn nr 3 - 9 700 ton 
 • Magazyn nr 4 - 6 000 ton 
 • Magazyn nr 5 - 4 000 ton 
 • Magazyn nr 6 - 1 700 ton

Termin przechowywania: dowolny

Dobowa zdolność przyjęcia lub wydania do 500 ton/dobę (dla cukru w workach 50 kg)

Charakterystyka pomieszczeń Pomieszczenia magazynowe wyposażone są w niezbędną infrastrukturę: 

 • instalację do osuszania powietrza / utrzymania wilgotności na poziomie poniżej 60 % 
 • termometry i higrometry do kontroli atmosfery wewnątrz pomieszczeń 
 • sztuczne i naturalne oświetlenie 
 • szczelne poszycie dachowe 
 • utwardzoną i szczelną posadzkę
 • drzwi za- i wyładunkowe oraz niezależne wejścia techniczne; wszystkie z możliwością nałożenia plomb zabezpieczających 
 • trwałe i jednoznaczne oznaczenia poszczególnych magazynów

Magazyny posiadają atestację IJHARS oraz autoryzację ARR (świadectwa autoryzacji VIN-KON SA posiada umowę ze specjalistyczną firmą na usługi deratyzacji i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych i ich otoczenia.

Legalizowana waga Na terenie zakładu znajduje się legalizowana waga samochodowa o dopuszczalnym obciążeniu 50 ton

Rejestr stanów magazynowych Istnieje możliwość prowadzenia elektronicznego rejestru stanów magazynowych