Jakość

Cel i strategia Firmy VIN - KON S.A. to jakość, bezpieczeństwo zdrowotne oraz nowoczesność produkowanych wyrobów. Misją jest umacnianie pozycji wiodącego producenta w branży rolno - spożywczej w oparciu o udoskonalanie relacji z naszymi dostawcami, klientami i partnerami w biznesie. Wyznaczone kierunki funkcjonowania realizujemy poprzez działania związane z certyfikowanym systemem ISO 22000, GHP, GMP, HACCP.

Dążymy do zaspokajania potrzeb i oczekiwań wszystkich Klientów dostarczając produkty najwyższej jakości, spełniające restrykcyjne wymagania Unii Europejskiej a także rynku światowego. Kształtujemy świadomość, szkolimy pracowników w zakresie przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Higienicznej oraz BHP i SZŚ związanych ze znaczeniem jakości ich pracy w aspekcie środowiska, produktu oraz odpowiedzialności za tę pracę.

Wykorzystując postęp techniczny, posiadaną wiedzę prowadzimy w pełni monitorowany proces produkcji. Współpracujemy z instytucjami naukowymi oraz bierzemy udział w projektach Unii Europejskiej, aby udoskonalać produkt powstający w ciągle udoskonalanym procesie produkcji.

Laboratorium zakładowe nadzoruje parametry i jakość na wszystkich etapach procesu technologicznego a wynikiem jego prawidłowego funkcjonowania są audity firm zewnętrznych i organizacji do jakich należymy oraz badania potwierdzające przeprowadzane w laboratoriach zewnętrznych.

Zaangażowanie, ciągłe doskonalenie systemów poprzez monitorowanie aspektów środowiskowych, bezpieczeństwa żywności i ludzi oraz zmniejszanie negatywnego oddziaływania na otaczające środowisko w decydują o sukcesie Firmy i jej pracowników.