Modernizacja przedsiębiorstwa VIN-KON S.A.

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja przedsiębiorstwa VIN-KON S.A. w zakresie produkcji wyrobów winiarskich i koncentratów owocowych i warzywnych” ma na celu optymalizację procesu produkcji, usprawnienie transportu, unowocześnienie i usprawnienie procesu zarządzania firmą oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych.   

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 1 559 424,10 zł

Wartość dofinansowania: 633 912,23 zł